Wikia


Chiang Kai-shek in uniform

蔣中正

Chiag Kai-shek was een Chinees nationalistisch politicus. Hij was afkomstig uit de gezeten burgerij. Hij sloot zich aan bij de Revolutionaire Liga van Sun Yat-sen, die later werd omgedoopt (1911) tot Kwomintang (in het Westen dikwijls afgekort als KMT).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.